Nesilleri Tükenmesin... Koruyalım... Yaşatalım...!

MERSİN İLİNDE AKDENİZ FOKU (Monachus monachus) YAŞAM ALANLARI


Ülkemizin Orta Akdeniz bölgesinde Mersin il sınırları içerisinde uygun olan her kıyıda bulunan Akdeniz foklarının yaşama alanı Taşucu ile Gazipaşa arasında (Erdemli, Akkum, Taşucu yakınlarında Nato iskelesi civarı, Kızıllliman, Melleç, Kaledran, Façaini Mağarası, Tisan Yarımadası, Dana Adası kıyıları, Başparmak Adası) yer almaktadır.


Mersin il sınırları içinde Akdeniz foklarının yaşadığı 11 deniz kıyı bölgesi I. Derece Doğal Sit Alanı olarak ayrılmış olup ayrıca I. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olan Boğsak Adası, Güvercin Adası ve Dana Adası kıyıları da türün yaşama alanı olarak kullandığı habitatlardır.


Akdeniz foklarının yaşama alanı olarak ayrılan 14 adet bölge, I. Derece Doğal ve Arkeolojik Sit Alanı olduğu için 2863 Sayılı Kanun kapsamınca Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ve Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, bu yaşama alanlarında bulunan türün korunmasından ise 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve uluslararası sözleşmeler kapsamında T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü VII. Bölge Müdürlüğü – Mersin Şube Müdürlüğü sorumluluğu altındadır.


Akdeniz fokunun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamınca 1. Derece doğal sit alanı olarak korunduğu 11 adet korunan alan dışında Silifke ilçesi sınırları içerisinde I. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak ayrılmış Güvercin Adası, Dana Adası ve Boğsak Adası’nda da türün uygun yaşama alanları bulunduğu tespit edilmiştir.

20/2/1984 Tarih ve 18318 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) uyarınca “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları” (Erdemli, Akkum, Taşucu yakınlarında Nato İskelesi civarı, Kızılliman, Melleç, Karladıran, Façaini Mağarası, Tisan Yarımadası, Dana Adası kıyıları, Başparmak Adası) koruma altına alınmıştır.12/6/1981 tarihli ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan alanlar içerisinde de “nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağaları ve Akdeniz fokunun yaşama ortamları” olarak belirtilen alanlar da koruma altına alınmıştır.
Akdeniz Foku Tür Koruma Eylem Planı

© 2017 Akdeniz Foku Mersin